Phòng & Giá

Biệt thự số (CC3-5) 5 phòng ngủ view hồ venice nhỏ
Biệt thự số (CC3-5) 5 phòng ngủ view hồ venice nhỏ
Rp 1,500,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số . ( BB11-17 ) Ba phòng ngủ view núi
Biệt thự số . ( BB11-17 ) Ba phòng ngủ view núi
Rp 1,200,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số ( FF4-9 ) 2 phòng ngủ view sân vườn
Biệt thự số ( FF4-9 ) 2 phòng ngủ view sân vườn
Rp 1,000,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số: ( FA1-01A ) Phòng 5 giường có hồ bơi Nhìn ra sông
Biệt thự số: ( FA1-01A ) Phòng 5 giường có hồ bơi Nhìn ra sông
Rp 2,500,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số (FF4-12) Biệt thự 2 phòng ngủ Nhìn ra vườn
Biệt thự số (FF4-12) Biệt thự 2 phòng ngủ Nhìn ra vườn
Rp 1,000,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Villa No, NC4-10 - Villa 4 Phòng Ngủ - View Hồ, Sông & Núi
Villa No, NC4-10 - Villa 4 Phòng Ngủ - View Hồ, Sông & Núi
Rp 2,500,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số (CC7-15 ) Biệt thự 2 phòng ngủ Nhìn ra vườn
Biệt thự số (CC7-15 ) Biệt thự 2 phòng ngủ Nhìn ra vườn
Rp 1,000,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số : ( M5-01 ) 3 Phòng Ngủ (hồ bơi)
Biệt thự số : ( M5-01 ) 3 Phòng Ngủ (hồ bơi)
Rp 2,000,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số: ( CC7-24 ) Bốn phòng ngủ có hồ bơi riêng Mountain View
Biệt thự số: ( CC7-24 ) Bốn phòng ngủ có hồ bơi riêng Mountain View
Rp 2,800,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số (FF4-20 ) - 2 phòng ngủ view sân vườn
Biệt thự số (FF4-20 ) - 2 phòng ngủ view sân vườn
Rp 1,000,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số : ( FA1-07 ) - 3 phòng ngủ view sông
Biệt thự số : ( FA1-07 ) - 3 phòng ngủ view sông
Rp 1,500,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số: ( FA1-01B ) 3 phòng ngủ View sông
Biệt thự số: ( FA1-01B ) 3 phòng ngủ View sông
Rp 1,500,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số: ( FA1-03 ) 3 phòng ngủ view hồ bơi & sông
Biệt thự số: ( FA1-03 ) 3 phòng ngủ view hồ bơi & sông
Rp 2,200,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số: ( DD4-1 ) 4 phòng ngủ có hồ bơi riêng Mountain View
Biệt thự số: ( DD4-1 ) 4 phòng ngủ có hồ bơi riêng Mountain View
Rp 2,200,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số: ( M3-23 ) 3 phòng ngủ view sân vườn
Biệt thự số: ( M3-23 ) 3 phòng ngủ view sân vườn
Rp 1,500,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số GG5-18- Ba phòng ngủ view cánh đồng xanh
Biệt thự số GG5-18- Ba phòng ngủ view cánh đồng xanh
Rp 1,500,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số: ( A6-11 ) 3 phòng ngủ có ( Hồ bơi )
Biệt thự số: ( A6-11 ) 3 phòng ngủ có ( Hồ bơi )
Rp 2,000,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số : ( FA1-05 ) 4 phòng ngủ View sông
Biệt thự số : ( FA1-05 ) 4 phòng ngủ View sông
Rp 1,800,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số: ( FF1-06 ) - 3 phòng ngủ view sông Có hồ bơi
Biệt thự số: ( FF1-06 ) - 3 phòng ngủ view sông Có hồ bơi
Rp 2,000,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số: ( P6-22A ) - Ba phòng ngủ có hồ bơi
Biệt thự số: ( P6-22A ) - Ba phòng ngủ có hồ bơi
Rp 2,000,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số (P4-01) - 3 phòng ngủ có hồ bơi
Biệt thự số (P4-01) - 3 phòng ngủ có hồ bơi
Rp 2,200,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt Thự EE5-08 - Biệt Thự 2 Phòng Ngủ Hướng Vườn
Biệt Thự EE5-08 - Biệt Thự 2 Phòng Ngủ Hướng Vườn
Rp 1,000,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số (CC2-52)  3 phòng ngủ View sông
Biệt thự số (CC2-52) 3 phòng ngủ View sông
Rp 1,200,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số: ( CC7-6 ) 4 phòng ngủ có hồ bơi riêng Mountain View
Biệt thự số: ( CC7-6 ) 4 phòng ngủ có hồ bơi riêng Mountain View
Rp 2,000,000mỗi đêm
đặt bây giờ
Biệt thự số FF6-29 - 3 phòng ngủ có hồ bơi
Biệt thự số FF6-29 - 3 phòng ngủ có hồ bơi
Rp 1,800,000mỗi đêm
đặt bây giờ